EKMAS Grup olarak hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde ileri teknoloji ile kaliteli sonuçlar ortaya çıkarmak için emek vermekteyiz. Bunu yaparken en önemli değerlerimizden bir tanesi de güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve iyileşmesini devamlı kılmak için çalışmaktayız.
EKMAS Grup olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aşağıdaki prensipleri benimsemekteyiz;
İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yürürlükte bulunan gerekliliklere uymak ve uluslararası standartlara uygun iş etiğini benimsemek,
Tüm çalışanlara bireysel iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla eğitimler vermek,
Güvenli çalışma ortamı sağlamak, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önüne geçilmesi için çalışmak,
Uygulamaları güncel ve sürekli tutabilmek adına ihtiyaç ve gereklilikler doğrultusunda uygun olan revizeleri yapmak,
Farklı kurum ve alanlardan edinilen tecrübeleri karşılıklı olarak paylaşmak,
Önceden gerekli tedbirler alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için çalışmak,
Sürekli gelişim ve değişim için işçi ve işçi temsilcilerinden görüş ve öneri alarak bunlar doğrultusunda güncellemeler yapmak,
Ölçülebilir ve denetlenebilir hedefler belirleyerek bu hedefleri tüm çalışanlarla paylaşmak ve her bir kişiyi katılım için teşvik ederek hedefe ulaşmaya çalışmak,
Olumsuz çevresel etkileri mümkün olan en az seviyeye indirgeyerek, etkinliklerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmek.

ekmas-group-is-sagligi-guvenligi