EKMAS Group olarak hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde ileri teknoloji ile kaliteli sonuçlar ortaya çıkarmak için emek vermekteyiz. Bunu yaparken en önemli önceliklerimizden bir tanesi de güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, ayrıca bunu sürdürülebilir kılmaktır.

EKMAS Grup olarak bu konu ile ilgili aşağıdaki prensipleri benimsemekteyiz:

İş sağlığı ile güvenliği konularında yürürlükte bulunan gerekliliklere uymak ve uluslararası standartlara uygun iş etiğini benimsemek,
Tüm çalışanlara bireysel iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla eğitimler vermek,
Güvenli çalışma ortamı sağlamak, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önüne geçilmesi için çalışmak,
Uygulamaları güncel ve sürekli tutabilmek adına ihtiyaç ile gereklilikler doğrultusunda uygun olan revizeleri yapmak,
Farklı kurum ve alanlardan edinilen tecrübeleri karşılıklı olarak paylaşmak,
Gerekli tedbirleri alarak oluşabilecek riskleri, mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için çalışmak,
Sürekli gelişim ve değişim için işçi ve işçi temsilcilerinden görüş ile öneri alarak bunlar doğrultusunda güncellemeler yapmak,
Ölçülebilir ve denetlenebilir hedefler belirleyerek bu hedefleri tüm çalışanlarla paylaşmak, her bir kişiyi katılım için teşvik ederek hedefe ulaşmaya çalışmak,
Olumsuz çevresel etkileri mümkün olan en az seviyeye indirgeyerek etkinliklerin toplum üzerindeki negatif etkilerinin önüne geçmek.

ekmas-group-is-sagligi-guvenligi