EKMAS Group bünyesi altında bulunan tüm markalar ile ‘İnsana ve doğaya değer’ anlayışından yola çıkarak dünya standartlarında işlere imza atmak adına var gücüyle çalışmaktadır.

‘Sürdürülebilir Kalite’ hedefiyle, değer yarattığı tüm sektörlerdeki her projesinde daha iyisi için titizle çalışan EKMAS Group, bu amaçla insan ve bilgi sermayesine yaptığı yatırımı da her geçen gün arttırmaktadır.

EKMAS Group, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile bütünleşik bir bakış açısıyla sürdürerek örnek markalar yaratmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.

EKMAS Grup olarak;
• Projelerin başından sonuna kadar tüm süreçlerinde müşterilerin beklenti, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyerek ulusal ve uluslararası kalite ve hizmet standartlarına uygun hareket eden bir firma olmak,
• Olası ve beklenmeyen tüm riskleri etkin bir şekilde yöneterek kalitemizden ödün vermemek,
• Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde ürün ve hizmet kalite standartlarını müşteri ile piyasa gereklilikleri doğrultusunda revize ederek tüm alanlar için değer yaratmak,
• Başlanan her projeyi mümkün olan en kısa zamanda, eksiksiz, yüksek kalitede ve ileri tekniklerle tamamlamak,
• İçinde yaşadığımız dünyaya, doğaya ve topluma saygılı olarak örnek bir kuruluş haline gelmek,
• Nitelikli projelerle birlikte iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlamak,
• Çalışanların tüm aşamalara aktif katılımını sağlayarak açık iletişim ve çalışma ortamı yaratmak,
• Doğal dengeyi ve çevreyi korumak adına her türlü enerji ve kaynağı verimli kullanmak,
• Tüm proje ve faaliyetlerde iş ve bilgi güvenliği sağlamak

kalite politikamızın temel prensiplerinden olmuştur.

ekmas-group-kalite-politikası