EKMAS Group olarak refah düzeyinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması için kişilere olduğu kadar kurumlara da önemli görevler düştüğünün bilincinde olup “Kurumsal sosyal sorumluluk” kavramına hassasiyetle yaklaşmaktayız. Çünkü, sürdürülebilir ekonomik gelişme için şirketlerin içinde yaşadıkları ve etkin oldukları topluma ilişkin bilgi ile ilgilerini geliştirmelerinin farkına varıp bu doğrultuda hareket etmeyi misyon edinmeleri gerekliliğinin farkındayız.

Temel sorumluluk ilkeleri üzerinden şirket politikalarımızı şekillendirmekteyiz.

1. Şirketlerimiz ticari faaliyetlerini yürütürken kanuna, ahlak standartlarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmakta ve faaliyetlerinin dünyanın her yerinde çevreye verebileceği zararı en aza indirgemektedir.

2. Şirket faaliyetlerimizin bizim dışımızda piyasayı, tedarik zincirini, coğrafyayı, sivil toplum örgütlerini ve kamu sektörünü de etkilediğinin, tüm bu sosyal paydaşlar ile iş birliği içinde çalışma gereğinin bilincince olup bu yönde dikkatle ilerlemekteyiz.

3. Bu ilkelerden en başta Şirket Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve tüm çalışanlarımız sorumludur.

ekmas-group-kurumsal-sosyal-sorumluluk-ilkelerimiz