EKMAS Group olarak ; refah düzeyinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması için kişilere olduğu kadar kurumlara da önemli görevleri düştüğünün bilincinde olup “kurumsal sosyal sorumluluk” kavramına hassasiyetle yaklaşmaktayız. Çünkü, sürdürülebilir ekonomik gelişme için şirketlerin içinde yaşadıkları ve etkin oldukları topluma ilişkin bilgi ve ilgilerini geliştirmelerinin farkına varıp, bu doğrultuda hareket etmeyi misyon edinmeleri gerekliliğinin farkındayız.

Temel sorumluluk ilkerleri üzerinden şirket politikalarımızı şekillendirmekteyiz.
1. Şirketlerimiz ticari faaliyetlerini yürütürken kanuna, ahlak standartlarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmakta ve faaliyetlerinin dünyanın her yerinde çevreye verebileceği zararı en aza indirgemektedir.
2. Şirket faaliyetlerimizin sadece şirketin içini değil, aynı zamanda piyasayı, tedarik piyasalarını, içinde yaşanılan yöreyi, sivil toplum örgütlerini ve kamu sektörünü de etkilediğinin ve tüm bu sosyal paydaşlar ile işbirliği içinde çalışma gereğinin bilincince olup, bu yönde dikkatle ilerlemektedir.
3. Bu ilkelerden en başta Şirket Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, ,Genel Müdür ve tüm çalışanlarımız sorumludur

ekmas-group-kurumsal-sosyal-sorumluluk-ilkelerimiz