Grup bünyesinde hizmet verdiğimiz her alanda sürdürülebilirlik, çalışma stratejilerimizin bir parçasıdır. Gerek iktisadi alanda gerekse sosyal alanda sürdürülebilirlik şirket olmanın bir gereği olmasının yanı sıra aynı zamanda yurttaşlık görevimizdir.

Ekonominin sürekliliğinin topluma bağlı olduğu ve toplumun da devamı için çevreye gereksinim duyacağı gerçeğinden hareketle ekonomik ve çevresel değerleri korumaya yönelik bir iş planı çerçevesinde hizmet vermekte ve tüketim toplumu olmaktan sıyrılıp, evrensel açıdan dayanışma içinde olan, çevresel yönetim, toplumsal sorumluluklar ve ekonomik çözümleri hedeflemekteyiz.

Başta sınırlı kaynaklar olmak üzere tüm kaynaklarımızı daha etkin ve verimli bir biçimde kullanarak dünyaya, çevreye, insanlığa ve gelecek kuşaklara zarar vermeden, artı değer katmayı görev addediyoruz.

ekmas-group-surdurulebilirlik