Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız
Bilgi Güvenliği EKMAS Group Taahhütleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKALARI
Adil ve Şeffaf İşleyiş, Kişisel Veri İşleme Politikalarımız
Kişisel veri işleme süreçlerimizde adil ve şeffaf bir yaklaşım benimseyerek, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı hedefliyoruz. Bu politika altında, hangi verilerin nasıl işlendiğine dair açıklayıcı bilgiler sunarak, paydaşlarımızı bilgilendiriyor ve haklarına saygı gösteriyoruz.
KVKK
Kişisel Verilerin Koruması ve İşlenmesi Politikası
gdpl-top-photo-1
Başvuru Formu
Veri Sahipliği Hakları Başvuru Formu
gdpl-photo-1
Çerez Aydınlatma Metni
Deneyiminizde Bilgi Alın, İz Bırakmayın!
gdpl-photo-2